Siden år 2000 har man registrert en sterk nedgang i flatlustilfellene skriver Guardian Weekly. Legene N. Armstrong og J. Wilson ved Department of Genitourinary Medicine i Leeds har påvist en klar sammenheng mellom intimbarbering og nedgangen i antall flatlus.

 

Samme trend er påvist i Norge også; i år 2000 hadde vi 38 tilfeller av flatlus (29 på menn og 9 på kvinner), mens det i 2004 bare var registrert 3 tilfeller på menn og ingen på kvinner, samtidig som trenden med intimbarbering har økt tilsvarende.

 

For å berge verdens artsmangfold har derfor FN, i samarbeid med WWF, vurdert å fremme forslag til internasjonale regler som forbyr, eller begrenser retten til intimbarbering, ifølge en pressemelding fra Unitede Nations University i forrige uke. Når flatlusas naturlige habitat forsvinner, vil flatlusa bli regelrett utryddet, heter det, og da må man vurdere tiltak som kanskje kan virke innskrenkende på den enkeltes frihet. Men den enkeltes personlige frihet må av og til vike for større hensyn, særlig når en hel arts eksistens står på spill, uttales det.

 

Så den som mener å ha en høne å plukke, må heretter kanskje nøye seg med å plukke den med FN og WWF.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende